REGULAMIN PROMOCJI „HULAJ DŁUŻEJ”

 1. Organizatorem promocji „HULAJ DŁUŻEJ” (dalej „Promocja”) jest HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000 (dalej „Organizator”). 
 2. Promocyjne naliczanie opłaty podlega od drugiej minuty według zasady: 2 minuta gratis, każda następna pełna minuta 59gr.
  • Przykłady naliczania:
   Przykład 1: czas przejazdu 30s – opłata 1,59PLN   
   Przykład 2: czas przejazdu 1min 30s – opłata 1,59PLN        
   Przykład 3: czas przejazdu 2min 10s – opłata 2,18PLN
 3. Promocja obowiązuje w dniach od 1 grudnia do odwołania lub zakończenia sezonu 2019r.
 4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 5. Użytkownik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „HULAJ DŁUŻEJ” zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania z Usługi Hulaj, przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2019 r.