POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA HULAJDUSZA

 

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Hulajdusza wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone, wykorzystywane i ujawniane są dane osobowe przez HULAJDUSZA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ z siedzibą w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000, (dalej zwaną: „Hulajdusza”) oraz jej podmioty dominujące i zależne, podczas korzystania ze strony internetowej Hulajduszy: www.hulaj.eu i jej podstron, podczas korzystania z aplikacji mobilnej Hulajduszy oraz korzystania z elektrycznej hulajnogi Hulajduszy.

 

I.       DEFINICJE

 

Administrator lub Hulajdusza – HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000.

Regulamin – Regulamin Korzystania z Usługi Hulaj.

Polityka – niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Hulajdusza. Zaakceptowanie postanowień Polityki stanowi wymóg niezbędny do korzystania z Usługi Hulaj.

Usługa Hulaj lub Hulanie – usługa dostępna przez 24 godziny w ciągu doby i przez 7 dni w tygodniu, obejmująca dostęp do Strony oraz oprogramowania (Aplikacji Mobilnej) oraz bezobsługowy, krótkoterminowy najem Elektrycznych Hulajnóg, zapewniana przez Hulajdusza na Obszarze wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c.

Hulajnoga, Hulajnoga elektryczna – pojazd jednośladowy, dwukołowy z napędem elektrycznym o mocy 250 W, o maksymalnej prędkości 25 km/h, do którego użytkowania nie jest wymagane prawo jazdy, ani posiadanie karty rowerowej.

Strona – strona internetowa o następującym adresie: www.hulaj.eu.

Użytkownik – osoba korzystająca z usługi Hulaj, która dokonała rejestracji w Systemie Hulaj, zaakceptowała jej Regulamin i Politykę Bezpieczeństwa Hulajdusza.

Umowa – umowa cywilnoprawna dotycząca usługi Hulaj, zawarta między Użytkownikiem a Hulajdusza, ustalająca wzajemne prawa i obowiązku określone w Regulaminie, która zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w systemie Hulaj i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza. Stosownie do postanowień art. 70 § 2 k.c. miejscem zawarcia Umowy jest Skawina.

Aplikacja Mobilna – oprogramowanie informatyczne do użytku na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety z systemem operacyjnym Android oraz iOS, umożliwiająca korzystanie z Hulajnogi. Dostawcą Aplikacji Mobilnej jest Hulajdusza.

Identyfikator Użytkownika – zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (numer konta i pin), który Użytkownik otrzymuje podczas rejestracji w Aplikacji Mobilnej. Jest on konieczny do skorzystania z Usługi Hulaj.

Rachunek Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w systemie rozliczeniowym Usługi Hulaj, za pomocą którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z Usługi Hulaj zgodnie z Cennikiem.

Płatność Mobilna – systemy płatności online, których operatorem nie jest Hulajdusza, lecz zewnętrzni dostawcy usług. Korzystanie z Usługi Hulaj wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Usługi Hulaj. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Hulajdusza nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników.

 

II.      REJESTRACJA W APLIKACJI MOBILNEJ

 

1.    W celu skorzystania z Usługi Hulaj konieczne jest dokonanie przez Użytkownika procedury rejestracji w pobranej Aplikacji Mobilnej oraz podanie danych osobowych.

2.  Rejestracja konta Użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu Korzystania z Usługi Hulaj oraz Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza.

3.  W trakcie procedury rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

·      imię,

·      nazwisko,

·      adres zamieszkania,

·      data urodzenia,

·      numer telefonu komórkowego,

·      adres poczty elektronicznej.

 

4.  Poza procesem rejestracji Hulajdusza nie żąda od Użytkowników podania jakichkolwiek danych osobowych oraz udostępniania jakichkolwiek dokumentów tożsamości.

5.  Warunkiem rejestracji Użytkownika jest podanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych i kontaktowych, tj. adresu email i numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich uzupełnienia i zmiany. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Aplikacji Mobilnej.

7.  Do korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez wprowadzenie loginu (numer telefonu) oraz hasła wybranego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, a także powiązanie konta z kartą kredytową lub debetową albo zasilenie Rachunku Użytkownika przy użyciu Płatności Mobilnej (PayPal, PayU).

8.  Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim.

9.   Podczas korzystania przez Użytkowników z Aplikacji Mobilnej, Hulajdusza może gromadzić za pośrednictwem urządzenia mobilnego Użytkownika dane takie jak: datownik, nazwa i wersja systemu operacyjnego, lokalizacja, wersja aplikacji oraz identyfikator urządzenia. Informacje te wykorzystywane są w celu świadczenia Usługi Hulaj, dostarczania powiadomień Użytkownikom oraz wyświetlania mapy Hulajnóg, dostępnych do wypożyczenia w okolicy Użytkownika.

 

III.    GLOBAL POSITIONING SYSTEM

 

1.       Hulajnogi Elektryczne wyposażone są w technologię śledzenia GPS (Global Positioning System). Hulajdusza odczytuje i śledzi położenie Hulajnóg, monitoruje prędkości Hulajnogi i parametry pracy jej podzespołów.

2.     Dane GPS używane są w celu przekazywania Użytkownikowi mapy tras, w celu pomocy w znalezieniu w okolicy, w której znajduje się Użytkownik Hulajnóg do wypożyczenia, w celu zlokalizowania zgubionych lub skradzionych Hulajnóg oraz w celach statystycznych.

3.      Hulajdusza gromadzi informacje, dotyczące wypożyczania Hulajnóg (np. daty, czas i lokalizacje) oraz sposób korzystania z Usług przez Użytkowników (np. trasy i ich długość). Hulajdusza korzysta z tych informacji na potrzeby świadczenia Usługi Hulaj, jej doskonalenia, dokonywania rozliczeń, udzielania odpowiedzi na pytania, a także obsługi kont Użytkowników.

 

IV.   KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

1.       Strona może obejmować lub zawierać odniesienia, lub linki do innych stron internetowych, nad którymi Hulajdusza nie ma kontroli. Umieszczenie linków do innych stron nie oznacza, że Hulajdusza zatwierdza lub kontroluje usługi świadczone przez osoby trzecie.

2.     Możliwe jest przeglądanie Strony bez konieczności rejestracji i zakładania konta Użytkownika.

3.      Serwery Hulajdusza automatycznie rejestrują pewne informacje związane z korzystaniem ze Strony, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, czy dostawca usług internetowych.

4.     Hulajdusza gromadzi również dane na temat działalności na Stronie odwiedzających Stronę. Przy pierwszej wizycie na Stronie nadawany jest odwiedzającemu numer, który jest przechowywany w jednym lub więcej pliku cookie na dysku twardym komputera odwiedzającego. Pliki te umożliwiają odróżnienie nowych osób, odwiedzających Stronę od osób, które odwiedzają ją ponownie. W przypadku Użytkowników, identyfikator pliku cookie może zostać powiązany bezpośrednio z Użytkownikiem.

 

V.     PLIKI COOKIES

 

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

-realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

10.   W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

11.     Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.    Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do sposobów używania plików cookie na innych stronach. Hulajdusza nie ma dostępu do, ani kontroli nad takimi plikami.

 

VI.   ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Nadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), informujemy:

 

1. Administratorem  danych osobowych jest HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Grzegorz Boroń, z którym można skontaktować się pod adresem ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina lub adresem e-mail: iodo@ihulajdusza.pl.

3.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – f) RODO w celu zawarcia umowy i wykonania zawartej umowy, umożliwienia kontaktu e-mail, w tym przyjmowania pism, wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej, dokumentowania ustaleń, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, realizacji obowiązku podatkowego oraz na cele marketingowe.

4.    W szczególności dane osobowe gromadzone za pośrednictwem:

4.1.      strony internetowej oraz aplikacji przetwarzane są:

4.1.1.      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

4.1.2.     w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności stosowanych rozwiązań oraz świadczonych usług;

4.1.3.     w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO) polegający na ochronie jego praw,

4.2.    formularza kontaktowego przetwarzane są:

4.2.1.     w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;

4.2.2.    w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,

4.3.     korespondencji e-mail oraz listowej przetwarzane są w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi, której dotyczy korespondencja – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą,

4.4.    kontaktu telefonicznego przetwarzane są:

4.4.1.     w celu umożliwienia obsługi sprawy, której dotyczy kontakt oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

4.4.2.    w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4.5.    danych o lokalizacji przetwarzane są:

4.5.1.     w celu przekazywania Użytkownikowi mapy tras, w celu pomocy i w znalezieniu w okolicy, w której znajduje się Użytkownik do Hulajnóg do wypożyczenia, w celu zlokalizowania zgubionych lub skradzionych Hulajnóg – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4.5.2.    w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

4.6.    portalach społecznościowych przetwarzane są w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Użytkownika umowy, w związku, z którą dane osobowe są przetwarzane, jak również do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Administrator będzie przechowywać dane osobowe w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych, tj. okres 6 lat.

 

6.    Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi call center, konsultingowe, prawne, księgowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników portalu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz organom publicznym.

 

7.    Może dojść do ujawnienia danych osobowych Użytkownika przez Hulajdusza, w tym danych dotyczących lokalizacji, w ramach postępowania sądowego (np. na podstawie nakazu sądowego, nakazu przeszukania lub wezwania do sądu) lub na żądanie organów ścigania (np. Policji), lub w innych wyjątkowych okolicznościach, pozwalających nam podejrzewać, że Strona lub Usługi Hulaj są używane lub zostały wykorzystane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w celu popełnienia przestępstwa, jak również, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia nagłych okoliczności, które zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika lub innej osoby, lub też, gdy jest to konieczne w celu ochrony praw lub własności Hulajdusza, Użytkowników lub innych osób trzecich.

 

8.    Hulajdusza może ujawnić dane osobowe Użytkowników, w związku z transakcją korporacyjną, postępowaniem lub reorganizacją dotyczącą działalności biznesowej, na potrzeby której informacje takie są przechowywane (np. w wyniku fuzji, przejęcia lub przeniesienia Hulajduszy do innej spółki). Jeżeli spowoduje to zmianę w sposobie korzystania z danych osobowych Użytkowników, zostaną oni o tym powiadomienia wraz ze wskazaniem informacji o przysługujących im prawach.

 

9.    Hulajdusza zapewnia, że wszyscy jej pracownicy, współpracownicy i doradcy przetwarzający dane osobowe Użytkowników, zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania danych w poufności.

 

10.  Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika podczas rejestracji jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Usługi Hulaj.

 

11.    W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkonika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, IP, dane o lokalizacji następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

12.   Udostępnienie danych osobowych. na cele marketingowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z Usługi Hulaj.

 

13.   W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z otrzymywania od Hulajduszy informacji promocyjnych, wysyłając takie żądanie na adres: jaluh@tkatnok.

 

14.  Nie jest możliwa całkowita rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail od Hulajdusza, ponieważ są one konieczne dla obsługi konta Użytkownika (chyba, że Użytkownik podejmie decyzję o zamknięciu konta).

 

15.   Możliwa jest rezygnacja z korzystania z Usługi Hulaj, jak również utrzymywania jakiejkolwiek formy kontaktu bezpośredniego z Hulajduszą, poprzez przesłanie takiego żądania na adres: jaluh@tkatnok .

 

 

16.  Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

17.   Każdy, czyje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

18.  Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. (zwany dalej: „EOG”). Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja Usługi Hulaj będzie wymagała udziału podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, dane osobowe będą przekazywane poza EOG w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

19.  Użytkownik jest świadom, iż jego dane osobowe mogą być transferowane do innych krajów wewnątrz Unii Europejskiej.

 

20. Gromadzone dane osobowy nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

21.   Poza wskazanymi w niniejszej Polityce przypadkami, Hulajdusza nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie dzieli się danymi osobowymi, zebranymi za pośrednictwem Strony, Aplikacji Mobilnej, w wyniku świadczenia Usługi Hulaj, z innymi osobami czy też podmiotami, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia Usługi Hulaj lub też w innych okolicznościach, po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika.

 

VII.  ZMIANY

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza. Każda zmiana staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu jej opublikowania na stronie www.hulaj.eu.

Jeśli nie zgadzasz się na nowe brzmienie Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza, możesz we wskazanym powyżej terminie usunąć swoje konto Użytkownika.

 

VIII.   KONTAKT

 

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Hulajdusza, prosimy kierować na adres email: jaluh@tkatnok lub na następujący adres pocztowy: Hulajdusza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina.