REGULAMIN PROMOCJI „PORANNE TANIE HULANIE 2.0”

 1. Organizatorem promocji „PORANNE TANIE HULANIE 2.0” (dalej „Promocja”) jest HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000 (dalej „Organizator”). 
  Promocyjna cena za usługę Hulaj wynosi 1 PLN za start oraz 39 gr za każdą rozpoczętą minutę,
  Promocja obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 11.00 w dniach od 6 do 30 września 2019 r.
  W przypadku rozpoczęcia przejazdu we wskazanych godzinach opisanych w pkt 3 powyżej obowiązuje stała stawka określona w pkt 2, niezależnie od godziny zakończenia przejazdu.
  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
  Użytkownik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „PORANNE TANIE HULANIE” zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania z Usługi Hulaj, przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.09.2019 r.
  Promocja łączy się z promocją „HULAJ DŁUŻEJ 2.0”

REGULAMIN PROMOCJI „HULAJ DŁUŻEJ”

 1. Organizatorem promocji „HULAJ DŁUŻEJ 2.0” (dalej „Promocja”) jest HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Skawinie, ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000754559, NIP 9442261676, REGON 38163968100000 (dalej „Organizator”). 
  Promocyjne naliczanie opłaty podlega od drugiej minuty według zasady: 2 minuta gratis, każda następna pełna minuta 59gr. Przykłady naliczania:
  Przykład 1: czas przejazdu 30s – opłata 1,59PLN   
  Przykład 2: czas przejazdu 1min 30s – opłata 1,59PLN        
  Przykład 3: czas przejazdu 2min 10s – opłata 2,18PLN
  Promocja obowiązuje w dniach od 5 do 30 września 2019 r.
  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
  Użytkownik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „HULAJ DŁUŻEJ” zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania z Usługi Hulaj, przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.09.2019 r.
  Promocja łączy się z promocją „PORANNE TANIE HULANIE 2.0”