Kierownica hulajnogi

Zanim zaczniesz Hulać

Zawsze przed Hulaniem sprawdź czy hamulec działa poprawnie.
Po naciśnięciu dźwigni powinien być wyczuwalny opór.

Zwróć uwagę na ogólny stan hulajnogi. Występowanie pęknięć lub
innych uszkodzeń.

kask do hulajnogi

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

rekomendujemy używanie kasku

podczas jazdy uważaj na otoczenie

śmigaj z rozwagą

poruszaj się tylko w miejscach do tego przeznaczonych

Hulając kieruj się poniższymi zasadami:

Hulaj zawsze na stojąco, przodem do kierunku jazdy.

Podczas jazdy nie puszczaj kierownicy.

Nie zeskakuj z hulajnogi, nie zjeżdżaj z krawężników, schodów.

Przed każdą przeszkodą, jak krawężnik zatrzymaj się i przeprowadź hulajnogę.

Podczas jazdy zawsze uważaj na otoczenie.

Nie przepychaj się, zachowaj kulturę jazdy.

Hulajnoga jest jednoosobowa.

Przybliżenie na ikonę pomocy technicznej

Kontakt z nami

W razie jakiejkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie skontaktuj się z nami!
Możesz to zrobić korzystając z ikony pomocy w aplikacji lub pisząc do nas na kontakt@hulaj.eu